Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Publicaties

Het economisch gewicht van instellingen zonder winstoogmerk

Dit rapport over het economische gewicht van de instellingen zonder winstoogmerk in België is een van de instrumenten van het Observatorium van het verenigingsleven dat de Koning Boudewijnstichting heeft opgericht.


Sinds 2004 publiceert de Nationale Bank van België een satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk (de izw’s). In de inleiding op dit rapport leest u wat er onder dat begrip ‘instellingen zonder winstoogmerk’ wordt verstaan. Hier wijzen we er graag op dat de satellietrekening is ontwikkeld volgens een internationale methodologie en dat alleen de organisaties erin zijn opgenomen die werken met gesalarieerde personeel en/of die jaarrekeningen bij de Balanscentrale neerleggen. Deze publicatie is ook de plaats om eraan te herinneren dat België, samen met Australië en Italië, tot de eerste drie landen behoort die sinds 2004 een satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk publiceren.


Dit rapport biedt een massa informatie over het economische gewicht van de izw’s en over de evolutie in het aantal werknemers. Duidelijk is alvast dat de bijdrage van de izw’s aan het bruto binnenlands product belangrijk is en dat ze werkgelegenheid creëren.

Dat houdt met name verband met de vergrijzing van de bevolking en met de schrijnende behoeften die er zijn wat steun aan de meest kwetsbaren in onze samenleving betreft.


Dit rapport verschijnt in een partnerschap met de Nationale Bank van België.

 

Download hier volledige rapport

Bestel deze publicatie hier

 

 

Cookie policy