Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Publicaties

Barometer van de Verenigingen 2015

Koning Boudewijnstichting publiceert nieuwe barometer van de financiële situatie van het verenigingsleven

 

-Verenigingen zien de structurele subsidies van de overheid steeds meer afnemen.

 

-Gelijktijdig is er geen stijging van de projectsubsidies.

 

-De vermindering van de subsidies noopt meer en meer organisaties om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen, maar die evolutie verloopt niet probleemloos en vergt zware aanpassingen van de manier van werken.

 

-Verwachting dat dieptepunt is bereikt en dat de situatie  geleidelijk  verbetert.

 

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 6de editie van de Barometer van de Verenigingen die de Koning Boudewijnstichting jaarlijks laat maken. Daarin wordt de financiële situatie van de talrijke verenigingen in ons land, die een economisch belangrijke sector zijn qua bijdrage aan BNP en tewerkstelling, onder de loep genomen.

 

Download hier de volledige presentatie

Download hier het persbericht

Het belang van vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers voor goede doelen

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van veel organisaties. Ze zetten zich belangeloos in voor een vlotte werking van goede doelen en dragen op die manier actief bij aan de samenleving. Vrijwilligers schenken hun tijd en inzet allemaal met een even groot hart aan een gemeenschappelijk doel.

 

Waarom vrijwilliger worden?

Stuk voor stuk zijn vrijwilligers op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding. Door het vrijwilligerswerk voelen ze zich meer betrokken bij hun leefomgeving. Vrijwilligers vormen vaak een bijzonder heterogene groep mensen: studenten, werkenden, actieve gepensioneerden, … Van een minimum- of maximumleeftijd is er bij vrijwilligerswerk meestal geen sprake.

 

Belgisch vrijwilligerswerk in cijfers

- meer dan 1.800.000 personen zetten zich in als vrijwilliger, 65% daarvan doet dat binnen een formele organisatiestructuur
- alle vrijwilligers samen werken jaarlijks 221,2 miljoen uur

- meer dan de helft van de vrijwilligers houdt het bij 1 vrijwillige activiteit

- vrijwilligers zijn vooral actief in 4 sectoren: sport, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs

- de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers is ongeveer 50/50
- 58% van de vrijwillige activiteiten wordt verricht door mensen met een diploma hoger onderwijs (bachelor of master)

- 57% van de vrijwilligers hebben een betaalde job
- jongeren tussen 20 en 24 jaar wijden het meeste tijd aan vrijwilligerswerk

 

Wenst u meer te weten over de plaats van vrijwilligerswerk in onze maatschappij ? Lees het rapport over vrijwilligerswerk in België dat in oktober 2015 door de Koning Boudewijnstichting gepubliceerd werd.

 

 

Wil je je als vrijwilliger inzetten? Via onze handige zoekfunctie vind je goede doelen in jouw buurt die op zoek zijn naar vrijwilligers.

Een goed doel in jouw testament

Hoe laat je een testament opmaken? En voor welk soort testament en goed doel kies je? In deze brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving lees hoe je te werk kan gaan.

 

Download hier de brochure

Vrijwilligerswerk in België: verslag van het vrijwilligers seminarie van 20 oktober 2015

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit een maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Daarom heeft de Koning Boudewijnstichting, in het kader van haar Observatorium van de Verenigingen, een rapport over het ‘vrijwilligerswerk in België” gepubliceerd. Dit rapport werd voorgesteld op 20 oktober. Tijdens de voorstelling hebben de onderzoekers van het rapport Michel Marée en Lesley Hustinx hun werkmethode belicht. Het event werd voortgezet met twee discussiepanels en afgerond door Gabriella Civico en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block met een sessie over de Europese stand van zaken rond vrijwilligerswerk en de aandachtspunten van deze legislatuur omtrent het vrijwilligerswerk.

 

Download hier het volledige verslag

Cookie policy